حضور دوباره زرین صنعت خوشبخت در نمایشگاه گلفود دبی

نمایشگاه گلفود دبی یکی از بزرگترین رویدادهای بین‌المللی دنیا در صنعت غذا و نوشیدنی است که هر ساله بیش از 100000 متخصص در این زمینه را از سراسر جهان جذب

Share