حضور زرین صنعت خوشبخت در نمایشگاه بين المللی مواد غذائی (ايران آگروفود)

نمایشگاه بين المللی صنايع کشاورزی، مواد غذائی، ماشين آلات و صنايع وابسته (ايران آگروفود) بزرگترین و معروفترین رویداد تجاری مربوط به صنایع غذایی و تجهیزات کشاورزی در خاورمیانه است. این

Share