تاریخچه زرین صنعت خوشبخت

شرکت زرین صنعت خوشبخت با هدف بالا بردن سطح درجه کیفیت سبد مواد غذایی در راستای سلامت و بهبود الگوی مصرفی در سال 1397 تاسیس شد

چشم انداز زرین صنعت خوشبخت

کسب جایگاه برند برتر در حوزه محصولات غذایی در راستای کیفیت ماندگارو تاثیر بر مصرف صحیح

ماموریت زرین صنعت خوشبخت

شرکت زرین صنعت خوشبخت در زمینه تولید و توزیع کالای اساسی خانوار و همچنین سایر محصولات غذایی، بالاترین درجه کیفیت در راستای سلامت و ارتقای سطح سبد مواد غذایی برای تامین نیازهای جامعه فعالیت می نماید